Seleccionar página

Película, realizada a partir de un modelo 3d, de unha peza do escultor Francés para a súa exposición Compostelaneando a miña Fauna.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/281243503" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Elipse